جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
779447


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391
یه تیکه زمین!


ماه من ، غصه چرا ؟!


آسمان را بنگر ، که هنوز، بعد صدها شب و روز

مثل آن روز نخست
گرم و آبی و پر از مهر ، به ما می خندد !

یا زمینی را که، دلش ازسردی شب های خزان
نه شکست و نه گرفت !

بلکه از عاطفه لبریز شد و
نفسی از سر امید کشید

و در آغاز بهار ، دشتی از یاس سپید
زیر پاهامان ریخت ،
تا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست !

ماه من غصه چرا !؟!
تو مرا داری و من
هر شب و روز ،
آرزویم ، همه خوشبختی توست !

ماه من! دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن
کار آن هایی نیست ، که خدا را دارند …

ماه من! غم و اندوه ، اگر هم روزی، مثل باران بارید
یا دل شیشه ای ات ، از لب پنجره عشق ، زمین خورد و شکست،
با نگاهت به خدا ، چتر شادی وا کن
و بگو با دل خود ،که خدا هست ، خدا هست !

او همانی است که در تار ترین لحظه شب، راه نورانی امید
نشانم می داد …
او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد ، همه زندگی ام ،
غرق شادی باشد ….

ماه من!
غصه اگر هست ! بگو تا باشد !
معنی خوشبختی ،
بودن اندوه است …!

این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور
چه بخواهی و چه نه ! میوه یک باغند
همه را با هم و با عشق بچین …

ولی از یاد مبر،
پشت هرکوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند ،
که خدا هست ، خدا هست

و چرا غصه ؟ چرا...............

=============================+آهنگ تیتراژ سریال یک تیکه زمین صدای دکتر اصفهانی

از اینجا دانلود کنید ..

.

.

.


سکه 1200

نیم سکه 605

ربع سکه 310

زعفران در جه یک قائنات کیلویی   3.450 م

آتی آذر  1218

آتی دی  1298