جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
779447


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

جمعه 11 آبان‌ماه سال 1386
قیصر

 

"قطار می رود

                تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و

 من چقدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

به نرده های ایستــــــگاه رفته

تکیه داده ام! "

                     شادروان قصیر امین پور

 

 

+ جرئت دیوانگی