جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778122


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

جمعه 12 مرداد‌ماه سال 1386
روز مرد

 

خیلی وقت بود این حال بهش دست نداده بود...

بعد از ظهر  شنبه روز تعطیل ... روز ولادت امام علی (ع).. روز مرد!

دلش یهو عجیب گرفت...در حالی که دم در  داشت همگی افرادی رو که به بیرون

می رفتند، بدرقه می کرد....

عجیب! دلش گرفت وقتی در رو بست و از توی حیاط میرفت سمت خونه بی اختیار

اشک توی چشاش جاری شد نمیدونست چه مرگش شده. چرا اینجــوری شده؟ از

خودش بدش اومد. مرد گنده چت شده آخه؟! چی شد یهو؟

میگن که دخترا از پسرایی که اینجوری باشن بدشون میاد! بهشون میگم بچه!

پیش خودش گفت: مهم نیست!

یکی همون لحظه در درونش گفت: بزرگ میشی بچه! بزرگ میشی!