X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
777061


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

یکشنبه 27 اسفند‌ماه سال 1385
آخرین شب ۱

 

دیگه داره تموم می شه....امید منو ببخش ...امروز آخرین شبی که خونه هستم

کامپیوتر خوبم تو هم منو ببخش  خیلی اذیت شدی  خیلی شبا با من بیدار موندی

دیگه تو هم از دستم  راحت می شی دلم برات می سوزه در اتاق می بندن تو تنها

می مونی تو این خونه بزرگ دیگه صدای خس خس نفسم شنیده نمی شه موبایل

بیچاره ی من .......هیچ وقت زنگ نخوردی اخه کسی منو نمی شناسه  تو هم تو

این اتاق تنها می مونی ...شاپرکم دلم برات تنگ می شه ....پنجره ها دیوارا

خدا حافظ دیگه بهانه های من نمی شنوین دیگه نگاهم رو تحمل نمی کنین ..

چنار عزیزم منو ببخش نتونستم بمونم بیدار بشی اما نگران نباش بابا می خواد

همه جا رو خراب کنه یه خونه دیگه بسازه می دونم می خواد تو رو قطع کنه جای

تو می خوان خونه بزرگ بسازن تو هم راحت می شی از دست این مردم

خدا کی صبح می شه..