X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
777061


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1382
مرثیه ای برای بهشت
برای دومین بار بود که خیلی شاد از پله های محظر پایین می اومدن. یک بار برای ازدواجشون، نه سال پیش و یک بار هم برای خرید خونه، امروز. با سکوت به هم نگاه می کردند و به هم لبخند میزدند. همدلی و کار شبانه روزی اونا بالاخره به یک خونه کوچیک سفید تبدیل شده بود. دختر کوچیکشون هم توی مدرسه از پنجره کلاس تو فکر مامان و بابا و اتاق جدیدش بود. ساعتی بعد هر سه از پله های خونه جدید بالا میرفتن. پله هایی که برای اون ها شبیه پله های بهشت بود. ساعتی بعد مادر و پدر برای خرید پرده به بازار رفتن و دخترک برای آماده کردن افطاری خونه موند...
دخترک دوشبانه روز منتظر بازگشت اونا شد، ولی تنها چیزی که میدید لباسهای سیاهی بودند که جلوی اون رژه می رفتن. تا زمانی که از اون پله های جهنمی پایین نرفته بود و سوار اتوبوس گلزده نشده بود، باورش نمی شد که...
دخترک هنوز هم سفره افطار رو آماده نگاه داشته. سفره افطاری که میتونست اولین سفره افطار تو خونه جدید خودشون باشه... دخترک هنوز هم منتظره تا شاید بابا و مامان برای افطار بیان...