پس از یک سال

سلام. 

اینجا عجب جایی بودش! 

یک آن هوس کردم برم دنیال اکانت های گذشته و ریست کردن پسورد ها ...

دخترم 2 ماه دیگه 3 سالش تموم میشه ...

اوضاع داره تغییر میکنه. 

امیدورام همه چی خوب پیش بره .

من خوبم و همچنان  در کنار بانک ، در بورس نیز  مشغول ...