نازگل بابای حبیب با طعم روزئولا!


آوینای بایا چند روز گذشته تب کرده  بود و حسابی ما رو نگران! نه دارو میخوره نه اشتها داره. البته خدا رو شکر بعد از 3 روز و شب وحشتناک بالاخره از دیروز تبش فروکش کرد و بهتر شده... ظاهرا اسم بیماری روزئولا هست!!


 

♫♫♫♫♫♫

الهی قربونت برم ناز گل بابا ، دخترم

چراغ خونه ی منی فقط تویی تاج سرم

چشم و چراغ خونه ای قصه ی عاشقونه ای

الهی قربونت برم واسه بودن بهونه ای

دختر بابا ناز گلم ، الهی قربونت برم

واسه موندن بهونه ای ، دردتو با جون میخرم

ماه که توی آسمونه ستاره ای در نمیاد

بهار عمر من تویی خزونو هیچ کس نمیخواد

صدای خنده های تو پیچیده توی خونه مون

از نفست تازه میشن گلهای تو خونه مون

دختر بابا ناز گلم الهی قربونت برم

واسه موندن بهونه ای ، دردتو با جون میخرم

دختر بابا ناز گلم الهی قربونت برم

واسه موندن بهونه ای ، دردتو با جون میخرم

موهاتو که بو میکنم عطر گل نسترنه

فرشته کوچک من عشق تو تو قلب منه

امید و آرزوی من زندگی با تو بودنه

ناز گل بابا قلب من فقط واسه تو میزنه

دختر بابا ناز گلم الهی قربونت برم

واسه موندن بهونه ای ، دردتو با جون میخرم