آوین

سلام!

این آوین کوچولو که شده همه چیز ما! آوین در زبان کردی یعنی  عشق - آب زلال و پاک 

امروز 27 روزه بود و تصویر زیر برای 24 روزه بودنش هست...