پدر!امروز دوشنبه 4 شهریور ماه 1392  ساعت 6:45 صبح رسما پدر شدم!!! 


آوینا جان به این دنیای عجیب و غریب خوش آمدی...


دختر نازم ... مامانت این 9 ماهه خیلی زحمت کشید. امروز هم همینطور!  خیلی خسته شد.


همسرم مهربانم و دختر نازم دوستتون دارم.


فعلا همین!