جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

یکشنبه 27 اسفند‌ماه سال 1385
آخرین شب ۲

 

چه دیر تو رو شناختم  همه خاطراتم رو به تو می سپارم مواظبشون باش  اونا

چه تقصیری دارن  تو باید منو فراموش کنی   سال نو داره می یاد باید خوشحال

باشی بهت گفتم اگه اهنگام تموم بشه کار من هم تمومه دیدی اشتباه نکردم

مواظب پینوکیو باش  سرند پیتی  رو دوست داشته باش نا خدا اسماج درسته

که شیطونی می کنه اما فقط دلش می خواد بره جزیره ی نا شناخته همین هر

روز منتظر پت پستچی باش حنا و بابا لنگ دراز  هر دوشون تنها هستن خونه ی

مادر بزرگه همیشه قصه تازه ای داره مسافر کو چولو هر شب می یاد تا دلت رو

شاد کنه واتو واتو هم می تونه دوستاش رو صدا کنه تنها نباشی  ویتی کمان

مامور مخصوص حاکم بزرگه بهش اعتماد کن اما رابین هود عزیزم اون همیشه

کنار فقرا  هست تا داروغه ی بدجنس اذیتشون نکنه جک هالبرن و سیلاس

براشون زوده این همه ماجرا جوئی دارکوب زبله با بنر رویای باغ در نیمه شب

همه و همه رو به تو سپردم همه ی روز هائی که خونه بودم همه این دوازده

سال  مراقبشون باش مراقب معصومیت خودت نکنه از دست بدی اون وقت

نمی تونی بیای پیشم!

مواظب باش دیگه پاکشون نکنی چون دیگه نیستم برات بفرستم    ...