جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

شنبه 23 آبان‌ماه سال 1383
نامه های آسمانی


به نام خدا

 

 +خدای عزیزم ســـــــــــــــــــلام . حال من خیلی بد است . امیدوارم تو خوب باشــی .

خدای عزیز ، من همیشه یاد پارســــال هستم که مامانم بود ، بابا و دو بـــــــــــرادرم

نیز زنده بودند . اما امسال من هیچ کسی را ندارم . نه بابا نه مامان و نه بــــــــــــرادر

و نه پسر خاله نه پسر عمه نه عمو . فقط دلم را به ابوذر پسر دائی ام خوش کـرده ام .

خدا چرا من را زنده گذاشتی که در این دل کوچکم غم به این بزرگی را جای دهــــــم .

خدای بزرگ چرا پدر و مادرم را از من گرفتی  . هر روز و شب به این امید زنده ام کــــه

آخـر بروم کنار آنها . زن دائی خیلی از بهشت و جائی که مامانم زندگی می کنـــــــــد

تعریف می کند و همیشه می گوید که آن ها جای خوبی هستند . من هم منتظر روزی

هستم که به جای خوبی که آنها هستند بروم! ...

 

 +خدا جون مامانم میگه هر کس مرده پیش خدا رفته ، اگر اینطوره من هم می خوام بیام

پیش تو ، خدای مهربون ، زلزله خیلی بدجنسه ، دوستش ندارم ...

 

* تکه هایی از نامه های بچه های بم به خدا .

 

واقعا برام تایپ کردن این نوشته ها سخت بود ... بارها و بارها خوندمشون!

 

* امروز  احتمال یقین آخرین سحری بود که بیدار شدیم . ماه رمضان هم نیامده

تموم شد . چه زود گذشت ... طاعات و عبادات همگی قبول حق باشه و  پیشاپیش

فرا رسیدن عیــد فطر را همگی دوستان تبریک می گم . 

 

 

* پوستر فیلم های سینمایی .

 

* سایت موزیک توپ !

 

* نامه های عاشقانه نیما یوشیجهنوز صدایت را از دفترم پاک نکرده ام

و خط خطی های نگاهت را از دلم

اما سر در نمی آورم ، چرا

ساعت قدیمی / به وقت همیشگی / پا روی پا

انداخته و هی زنگ می زند

تو بلند بلند صحبت می کنی ، اما

بیدار نمی شوی