X
تبلیغات
رایتل
جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
773846


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

یکشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1382
آسایش


هر دو خوب میدانیم ...

خوب می فهمیم و از راز دل هم خبر داریم ...

چه احتیاجی به سخن گفتن است؟! ...

حرف زدن چه لزومی دارد؟! ...

دستهای حلقه شده در هم ما ... لبخند شیرین ما ...

خود گویای مکنونات قلبی ما هستند ...

ما بدون آنکه حرفی بزنیم ...

از عمق احساسات هم خبر داریم ...

از سوز هم آگاهیم ...

در قلوب ما ... آسایش حکمفرماست ...

آسایش به خاطر آگاهی از صداقت ... صمیمیت و وفاداری هم ...