جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

جمعه 21 شهریور‌ماه سال 1382
خیالوقتی که شانه هایمدر زیر بار حادثه می خواست بشکند
یک لحظه

از خیال پریشان من گذشت
بر شانه های تو000
بر شانه های تو

می شد اگر سری بگذارم
وین بغض درد را
از تنگنای سینه برآرم
به های های
آن جان پناه مهر
شاید که می توانست

از بار این مصیبت سنگین
آسوده ام کند0