جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

پنج‌شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1382
اشتباه کردی دوست جوون!چقدر زود دست ناگهان دادی
به قاب عکس سپردی به آسمان دادی
تمام آیینه ها را بهانه می کردی
و بغض خستگی ام را به خزان دادی
و ساعتی که خزان را ورق زدم رفتی
و دست این غزلم را به بیکران دادی
که باز بال پریشان چشمهایم را
به ناگهان نگاهت به کهکشان دادی
نیامدی و تو را رنگ آسمان کردم
نیامدی و به غمها دوباره جان دادی

چطوری از دلت اومدش؟؟                    گل گلدونه من ماه گردون من