X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
777065


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1382
میعاد


در فراسوی مرزهای تن‌ات

تو را دوست می‌دارم

آیینه‌ها و شب‌پره‌های مشتاق را به من بده

روشنی و شراب را

آسمان بلند و کمان گشاده پل

پرنده‌ها قوس و قـزح را به من بده

و راه آخرین را

در پرده‌یی که میزنی مکرر مکن

در فراسوی مرزهای تن‌ام

تو را دوست می‌دارم

در آن دور دست بعید

که رسالت اندام‌ها پایان می‌پذیرد

و شعله و شور تپش‌ها و خواهش‌ها

به تمامی

فرو می‌نشیند

و هر معنا قالب لفظ را وا می‌گذارد

چنان چون روحی

که جسد را در پایانش وا نهد...

در فراسوهای عشق

تو را دوست می‌دارم

در فراسوهای پرده و رنگ

در فراسوهای پیکرهایمان

با من وعده ء دیداری بده!!!!!!!!!!!