جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1382
زنان


زنان مخلوقات پیچیده ای هستند!!!!!

+ اگر از او تعریف کنید، او فکر می کند دارید دروغ می گید.
- اگر او را ستایش نکنید،شما برای چی خوبید!

+ اگر همیشه با او موافق باشید،شما یک زن ذلیل هستید.
- اگر موافق نباشید،شما او را درک نمی کنید!

+ اگر او را ببوسید، شما یک آقا نیستید.
- اگر او را نبوسید، اصلا مرد نیستید!!!!

+ اگر شما زیاد او را ملاقات کنید، خیلی عجول هستید.
- اگر او را زیاد ملاقات نکنید، او شما را به خیانت متهم می کند.