جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

جمعه 17 مرداد‌ماه سال 1382
مردان

&مردان موجودات پیچیده ای هستند!!!!

#اگر با او خوب رفتار کنید او به شما خواهد گفت که اسیر عشق او شده اید.
#اگر خوب رفتار نکنید او به شما خواهد گفت که مغرور و متکبر هستید.

#اگر با او بحث کنید او شما را لجوج و خیره سر هستید.
#اگر آرام باشید(بحث نکنید) او شما را خنگ خواهد خواند.

#اگر از او باهوش تر باشید او خود را می بازد.
#اما اگر او از شما باهوش تر باشد او قطعا شخص بزرگی است.

#اگر او را دوست نداشته باشید او برای به دست آوردن شما تلاش خواهد کرد.
#اگر عاشق او باشید او تلاش خواهد کرد تا از دشت شما فرار کند!!!!!

#اگر با او درباره مشکلات تان صحبت کنید او به شما خواهد گفت که این حرف ها ازار دهنده است.
#اگر درباره مسائل خود با او صحبت نکنید او خواهد گفت که شما به او اعتماد ندارید.

#اگر شما قرار خود را با او لغو کنید شما غیر قابل اعتماد خواهید شد.
#اما اگر او این کار را کند حتما با مشکل مهمی مواجه شده است.

#اگر سیگار بکشید دختر خیلی بدی هستید.
#اما اگر او بکشد آقا و مرد بزرگی خواهد بود.

#اگر شما امتحانات تان را خوب بدهید، شانس آورده اید.
#و اگر نتایج امتحانات او خوب باشد به خاطر هوش بالا و استعدادش است.

#اگر او را آزار دهید شما شخص ظالم و بی رحمی هستید.
#اما اگر او شما را آزار دهد شما آدم خیلی حساسی هستید.