جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

دوشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1382
یک حقیقت !

یکدیگر را دوست بدارید،اما از عشق زنجیر مسازید:

بگذارید عشق همچون دریایی مواج میان ساحل های جانتان درتومج واهتزارباشد.

جامهای بکدیگر راپر کنیداما ازیکجام منوشید.

ازنان خود به یکدیگر هدیه دهید،اما هردو از یک قرص تناول مکنید.

به شادمانی با هم برقصید وآواز بخوانید اما بگذارید هر یک برای خود تنها باشد.

همچون سیمهای عود که هر یک درمقام خود تنها است،اما همه با هم به یک آهنگ مترمند.

دلهایتان را به هم بسپارید اما به اسارت یکدیگر ندهید.

زیرا تنها دست زندگی است که می تواند دلهای شما رادرخود نگه دارد.

در کنار هم بایستید اما نه بسیار نزدیک:

ازآنکه ستونهای معبد به جدایی بار بهتر کشند،

وبلوط وسرودر سایه هم به کمال رویش نرسند.